Jurnal

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Jurnal Syntax Edisi 2″ title_align=”separator_align_left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. DR. E SULYATI – Jurnal Syntax Edisi 2
 2. IYAT RATNA KOMALA – Jurnal Syntax Edisi 2
 3. DENI KODRAT – Jurnal Syntax Edisi 2
 4. IMPLEMENT LISTENING – Jurnal Syntax Edisi 2
 5. INSTRUCTION LISTENING – Jurnal Syntax Edisi 2
 6. KTSP – Jurnal Syntax Edisi 2
 7. DR. BLORA – Jurnal Syntax Edisi 2

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Jurnal Syntax Edisi 1″ title_align=”separator_align_left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. UNU NURAHMAN – Jurnal Syntax Edisi 1
 2. IWAN ISRAWAN – Jurnal Syntax Edisi 1
 3. UDAYANI – Jurnal Syntax Edisi 1
 4. IMAS MAYANAH – Jurnal Syntax Edisi 1
 5. ARIFIN – Jurnal Syntax Edisi 1

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]